Kontakt os

Sikker post til kirkekontoret

Henvendelser til Nørre Snede og Hampen sognes kirkekontor med personlige oplysninger skal sendes med "Sikker post" - Det kunne f.eks. være i forbindelse med dåb, navngivning, navneændringer, vielser, medlemskab mv. Såfremt din henvendelse kræver svar, vil du blive kontaktet i E-boks eller via telefon. Vi opbevarer skriftelig korrespondancen i 30 dage, medmindre der er lovmæssig hjemmel for at opbevare i længere tid, f.eks. i forbindelse med registrering af vielser, behandling af navnesager mv. Drejer din henvendelse sig ikke om personlige oplysningerk er du velkommen til at skrive til os via mail - se nedenfor

*) mærket (at) = @

Nørre Snede - Hampen pastorat
Kirkekontoret (sognepræst og kordegn)
Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
​Telefon: 7577 1043
E-mail:  noerresnede.sogn(at)km.dk (Både til Nørre Snede og Hampen) Besked med fortroligt / personfølsomt indhold sendes som "sikker besked" klik her på "Send sikker post til kirkekontoret"

Sognepræst (kbf): Arne Kiel Nielsen
Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
Telefon: 7577 1043 - Mobil: 28440361
E-mail: AKN(at)km.dk - "Send sikker post"  (klik her og tast modtagers navn ind)
Træffes efter aftale. (Fredag er fridag)

Sognepræst: Kirsten Birgitte Juul
Skadevej 18
8765 Klovborg
Telefon: 7576 1233
E-mail: KIBJ(at)km.dk - - "Send sikker post"  (klik her og tast modtagers navn ind)
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag) Vagthavende her i sognenene på fredage.

Kordegn: Kirsten L. Welling
c/o Kirkekontoret, Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
Telefon: 4087 4242
E-mail: KW(at)km.dk - - "Send sikker post"  (klik her og tast modtagers navn ind)
Træffes efter aftale.

Kirketjener og multimedarbejder ved Nørre Snede og Hampen kirker: 
Solveig Førrisdahl, 
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 6179 7362
E-mail: kirketjener 8766(at)gmail.com
Spørgsmål om leje af Nørre Snede sognehus i forbindelse med kirkelige handlinger og leje af Hampen menighedshus i forbindelse med kirkelige handligner eller andre begivenheder rettes til Solveig Førisdahl, som fører Sognehusets kalender i Nørre Snede og Menighedshusets kalender i Hampen
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)

 

Nørre Snede og Hampen Kirkegårde

*) mærket (at) = @

Graver: Henning Ingwersen, Kirkegårdskontoret, Rørbækvej 9B, 8766 Nørre Snede
Telefon: 6160 8766 (vagttelefon)
E-mail: NSKG(at)mail.dk - Sikker poste til kirkegårdskontoret sendes via sikker mail til Nørre Snede Sogn (klik her)  
Træffes efter aftale

Gravermedhjælper: Mona Kruse
Telefon: 6160 8766 (vagttelefon)
Træffes efter aftale

GravermedhjælperKari Marie Lindberg
Telefon: 6160 8766 (vagttelefon)
Træffes efter aftale

 

Øvrige medarbejdere: 

Organist: Mette Junker Christiansen
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 2174 3734
E-mail: MJC(at)KM.DK
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)

Kirkesanger: Maja Albrekt
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 2422 2605
E-mail: MAALB(at)(KM.DK
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)

Kirke- og kulturmedarbejder: 
Laura P. Iversen
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre-Snede
Telefon: 2844 0341
E-mail: LAPI(at)KM.DK
Træffes efter aftale .

Kirketjener og multimedarbejder ved Nørre Snede og Hampen kirker: 
Solveig Førrisdahl, 
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 6179 7362 - E-mail: kirketjener8766(at)gmail.com

Spørgsmål om leje af Nørre Snede sognehus i forbindelse med kirkelige handlinger og leje af Hampen menighedshus i forbindelse med kirkelige handligner eller andre begivenheder rettes til Solveig Førisdahl, som fører Sognehusets kalender i Nørre Snede og Menighedshusets kalender i Hampen
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)

Præster ved fængslet i Nørre Snede (Institution Skjern Å)

*) mærket (at) = @

Fængselspræst:   Annemarie Birgitte Ross
Telefon: 4027 2519
E-mail: ABR(at)km.dk
Træffes efter aftale.


Fængselspræst: Inger Marie Mortensen (Rie)
Gl. Thyregodvej 18
7330 Brande
Telefon: 2028 3091
E-mail: IMMO(at)km.dk - Træffes efter aftale

Webmaster: sognepræst Arne Kiel Nielsen, Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede, 75771043, akn(at)km.dk (Denne hjemmesidens ansvarshavende redaktør)

2 sogne logo

   Nyhedsopslag (blog)

To sogne på vej

To sogne på vej

Vi er to sogne -  med kirker og gudstjenestesteder: Nørre Snede Kirke gennemgik en større restaurering i 2011-2013.   Bakkebo Kirke ligger ved statsfængslet Midtjylland i Nørre Snede. Bavnehøjcentret er byens aktivitetscenter, der i mange år har været og fortsat er gudstjenestested, hvor alle er velkomne. 

Kirken i Nørre Snede dateres tilbage til 1100-tallet.

Hampen Kirke blev indviet i 1957 og det nuværende Hampen sogn blev til et kirkedistrikt i Nørre Snede sogn. Fra 2011 ændrede Hampen Kirkedistrikt navn og status til Hampen sogn.

Bakkebo kirke har haft 50 års jubilæum for nogle få år siden og har gennemgået en større restaurering i de senere år.

Siden 2008 har Nørre Snede-Hampen haft fælles menighedsråd. Kirkegårdsdriften i Hampen og Nørre Snede blev lagt sammen et godt stykke tid før menighedsrådene blev lagt sammen.

Kirkerne i Hampen og Nørre Snede har fælles personale.

De to sogne har mange aktiviteter for børn, unge og voksne og et stort antal frivillige medarbejdere. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

Vi ser det som vore opgave, at skabe gode rammer for kirkens tilstedeværelse i lokalsamfundet. Kirken skal være et mødested for alle generationer, hvor alle får et tilbud om fællesskab, samtale og forkyndelse af evangeliet. Evangeliet er det gode budskab om at Gud er nærværende i sin søn Jesus Kristus - nærværende i sine mennesker.

Vi ønsker at være synlige i lokalsamfundet. Vi bor på en egn, hvor over 80 % af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Dette udfordrer os til at holde god kontakt med menesker, der ønsker kontakt med kirken (både medlemmer og ikke-medlemmer).

Kirken består først og fremmest af mennesker. Kirken er bygget op af mennesker ("levende sten"), hvor ingen kan undværes - alle er vigtige i den store og den lille sammenhæng.

Med denne hjemmeside, håber vi, at du ser nogle glimt af det alsidige arbejde, som kirken tager del i. Vi ved også, at der er meget, der sker uden, at det kommer på hjemmesider eller i avisen. Det er også kirke, når mennesker er medmennesker for hinanden. Evangeliet inspirerer os til at se ethvert menneske som et medmenneske, der er elsket af Gud.

Vi er to sogne, der er på vej. Vi afsøger mulighederne for at finde nye veje med målet øje. Vi er hinandens medvandrere - og vi hjælper hinanden med at finde vej.

Mange kender Nørre Snede kirkes døbefont med dobbeltløverne - løven også kaldet "Løven af Juda stamme" som er et symbol på Jesus Kristus.

To sogne på vej

(Hampen kirke ligger smukt på "Kirkebakken". En nyere kirke i gammel stil. Bygningen minder vejfarende og fastboede om Kristus, som er med os, både når vi er på vej og når vi opholder os, hvor vi bor. "Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!") Hampen KIrke kan fejrede 60 års jubilæum d. 17. november 2017. Begivenheden blev markeret ved en festgudstjeneste søndag d. 19. november 2017, hvor biskop Henrik Stubkjær medvirkede.

To sogne på vej