Kirke-til-Kirke - internationalt samarbejde

Kirke til Kirke i Ikast-Brande

Når vore friske volontører vender hjem, vil de have helt nye og spændende indtryk med i bagagen – indtryk som de meget gerne vil dele med andre.

Volontørerne tilbyder at:

    • deltage i undervisningen af konfirmander og minikonfirmander
    • fortælle om opholdet i Israel eller Tanzania, ved sognemøder, missionsmøder og bibelkredse
    • medvirke ved arrangementer blandt børn, unge og ældre
    • besøge skoleklasser
    • deltage i arrangementer i forbindelse med ”KIRKE til KIRKE” projektet.

Find Kirke-til-Kirke på nettet (klik her)

   Kirke-til-Kirke aktiviteter