Kirkegårde - Nørre Snede og Hampen

  • KONTAKTOPLYSNINGER: Nørre Snede – Hampen Kirkegårde – Telefon: 6160 8766

  • Mail: NSKG(a)mail.dk – Sikker mail med personfølssomme oplysninger kan sendes via Nørre Snede og Hampen sognes Kirkekontor: (Klik her) Husk at skrive "Til Kirkegården" i din sikre mail. 

Udviklingsplan - Nørre Snede Kirkegård

Udviklingsplan - Nørre Snede Kirkegård

Se udviklingsplanen vedr. Nørre Snede kirkegård: Udviklingsplanen er godkendt af Nørre Snede-Hampen menighedsråd og af Ikast-Brande provstiudvalg. Se udviklingsplanen i pdf. (klik her)

Udviklingsplan - Nørre Snede Kirkegård

Find gravsted

Find gravsted: Brug gravstedssøgerer fra Brandsoft til at finde dine afdøde slægtninges eller venners gravsted på kirkegården. Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår. Du får oplyst kirkegård, afdeling og gravstedsnummer:

1. Søg på alle kirkegårde, der er tilsluttet ordningen (Klik her)

2. Søg på Nørre Snede Kirkegård (klik her)

3. Søg på Hampen Kirkegård (klik her)

Find gravsted

Kontakt kirkegårdenes medarbejdere, hvis du har spørgsmål:

  • Kirkegårdenes kontor, Rærbækvej 9B, 8766 Nørre Snede, telefon: 6160 8766, E-mail: nskg@mail.dk
  • Kirkens medarbejderliste: (Se en oversigt)
  • Præst og kirkekontor/kordegn: Telefon 7577 1043 (læs her)

  • Prisliste: Vejledende takstblad for kirkegård, kirke og kapel i Ikast-Brande Provsti 2020: (Klik her)

Se vore foldere om kirkegårdene:

Vedtægter på Nørre Snede og Hampen Kirkegårde

- Vedtægter

Vedtægtændring i fm. udviklingsplanen på Nørre Snede Kirkegård

Anlægskursus på Nørre Snede Kirkegård

Klik på link og se billeder

Fotoserie: Anlægskursus på Nørre Snede Kirkegård 7. maj 2013

Grandækningskursus - Medarbejder vinder konkurrence på kursusdag.

Grandækningskursus

Grandækningskursus

Grandækningskursus - Medarbejdere fra Nørre Snede Hampen kirkegårde har været på grandækningskursus ved Skals kirke nord for Viborg. Der var ca. 70 gravere og gravermedhjælpere, som deltog i den traditionelle kursusdag. Det blev en rigtig hyggelig dag med masser af inspiration til efterårets grandækningsarbejde. Der blev arbejdet flittigt, ingen gik sultne fra bordet og alle nød gensynet med kollegaer.

Dagens arbejde blev evalueret i smågrupper. Det var en god fordeling, idet alle hermed fik mulighed for at komme med faglig og konstruktiv kritik.

Grandækningskursus

Intet grandækningskursus uden en snert af konkurrence, således heller ikke dette! Årets grandækning blev vundet af Lene Lund Olesen fra Hvorslev.

Grandækningskursus

En delt 2. og 3. præmie gik til Finn fra Vinkel, Alice fra Nørre Snede, Svend Erik fra Håsum/Ramsing og Johan fra Hindborg/Dølby, fortæller Pernille Ingemann.

Grandækningskursus

Det er muligt at se resultatet af den smukke grandækning på vore kirkegårde i Nørre Snede og Hampen.

Tillyke til Alice! Fra redaktionen siger vi tillykke til Alice, som kom på en delt andenplads ved grandækningskurset i Skals!

Aktuel billedserie fra granddæningen i Nørre Snede 2012:

Billeder fra Nørre Snede Kirkegård

Granddækning 2012

Granddækning 2014

Hampen kirkegård

Foto: Hampen kirkegård

To sogne på vej

To sogne på vej

Vi er to sogne -  med kirker og gudstjenestesteder: Nørre Snede Kirke gennemgik en større restaurering i 2011-2013.   Bakkebo Kirke ligger ved statsfængslet Midtjylland i Nørre Snede. Bavnehøjcentret er byens aktivitetscenter, der i mange år har været og fortsat er gudstjenestested, hvor alle er velkomne. 

Kirken i Nørre Snede dateres tilbage til 1100-tallet.

Hampen Kirke blev indviet i 1957 og det nuværende Hampen sogn blev til et kirkedistrikt i Nørre Snede sogn. Fra 2011 ændrede Hampen Kirkedistrikt navn og status til Hampen sogn.

Bakkebo kirke har haft 50 års jubilæum for nogle få år siden og har gennemgået en større restaurering i de senere år.

Siden 2008 har Nørre Snede-Hampen haft fælles menighedsråd. Kirkegårdsdriften i Hampen og Nørre Snede blev lagt sammen et godt stykke tid før menighedsrådene blev lagt sammen.

Kirkerne i Hampen og Nørre Snede har fælles personale.

De to sogne har mange aktiviteter for børn, unge og voksne og et stort antal frivillige medarbejdere. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

Vi ser det som vore opgave, at skabe gode rammer for kirkens tilstedeværelse i lokalsamfundet. Kirken skal være et mødested for alle generationer, hvor alle får et tilbud om fællesskab, samtale og forkyndelse af evangeliet. Evangeliet er det gode budskab om at Gud er nærværende i sin søn Jesus Kristus - nærværende i sine mennesker.

Vi ønsker at være synlige i lokalsamfundet. Vi bor på en egn, hvor over 80 % af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Dette udfordrer os til at holde god kontakt med menesker, der ønsker kontakt med kirken (både medlemmer og ikke-medlemmer).

Kirken består først og fremmest af mennesker. Kirken er bygget op af mennesker ("levende sten"), hvor ingen kan undværes - alle er vigtige i den store og den lille sammenhæng.

Med denne hjemmeside, håber vi, at du ser nogle glimt af det alsidige arbejde, som kirken tager del i. Vi ved også, at der er meget, der sker uden, at det kommer på hjemmesider eller i avisen. Det er også kirke, når mennesker er medmennesker for hinanden. Evangeliet inspirerer os til at se ethvert menneske som et medmenneske, der er elsket af Gud.

Vi er to sogne, der er på vej. Vi afsøger mulighederne for at finde nye veje med målet øje. Vi er hinandens medvandrere - og vi hjælper hinanden med at finde vej.

Mange kender Nørre Snede kirkes døbefont med dobbeltløverne - løven også kaldet "Løven af Juda stamme" som er et symbol på Jesus Kristus.

To sogne på vej

(Hampen kirke ligger smukt på "Kirkebakken". En nyere kirke i gammel stil. Bygningen minder vejfarende og fastboede om Kristus, som er med os, både når vi er på vej og når vi opholder os, hvor vi bor. "Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!") Hampen KIrke kan fejrede 60 års jubilæum d. 17. november 2017. Begivenheden blev markeret ved en festgudstjeneste søndag d. 19. november 2017, hvor biskop Henrik Stubkjær medvirkede.

To sogne på vej

   Nyhedsopslag (blog)