Medlemskab af folkekirken

Kirken

Ønsker du at blive medlem af folkekirken?  Henvend dig til din sognepræst, som vejleder dig om muligheden for medlemskab. Her i sognene kan du kontakte Arne Kiel Nielsen, 7577 1043, akn(a)km.dk eller Kirsten Juul, 75761233 (kibj(a)km.dk. Du har også mulighed for at indmelde dig via en formular på hjemmesiden www.folkekirken.dk (klik her)  (Læs mere her)

Ønsker du at blive udmeldt af folkekirken?  Henvend dig til kirkekontoret / sognepræsten. Udmeldelsen sker skriftligt evt. pr. mail til kirkekontor / sognepræst (oplys dit cpr-nr. og vedlæg evt. dåbsattest). Præsten kan oplyse dig om konsekvenserne af en evt. udmeldelse. Hvis du melder dig ud af folkekirken, råder vi dig til, at du orienterer dine nærmeste om din beslutning. (Læs mere på folkekirken.dk om udmeldelse af folkekirken)